Naszym zdaniem najlepszy portal o prawie karnym.
Prawo karne materialne

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu – co mi grozi?

26 XI
2019

prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholuMimo wielu kampanii społecznych i działań funkcjonariuszy Policji, nadal wiele osób w Polsce prowadzi samochód będąc pod wpływem alkoholu. Co faktycznie grozi za taki czyn? Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu niesie ze sobą szereg konsekwencji, także w sferze prawa karnego.

Stan nietrzeźwości a stan po użyciu

W pierwszej kolejności warto wskazać, że prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu powoduje, iż kierujący ponosi odpowiedzialność karną. O tym jak dotkliwa będzie kara przesądza m.in. ilość spożytego alkoholu, a zatem zawartość alkoholu we krwi czy też ilość alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z tym, należy rozróżnić dwie definicje występujące w prawie karnym: stan nietrzeźwości oraz stan po użyciu. Stan nietrzeźwości zdefiniowany jest w Kodeksie karnym i zachodzi gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Stan po użyciu zachodzi natomiast, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Kara za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Karę za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości przewiduje Kodeks karny wskazując, iż kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zwykle jednak bardziej dotkliwą karą niż te wskazane powyżej jest jednak środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd może bowiem orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Zakaz może być orzeczony na okres od roku do 15 lat. W razie skazania sprawcy za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych.

Kara za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu

Karę za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przewiduje Kodeks wykroczeń, zgodnie z którym, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. W razie popełnienia wykroczenia orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.


Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami osobiście, abyśmy mogli pomóc konkretnie w Twojej sprawie.

Najnowsze artykuły

Nasze marki

Prawo karne i nie tylko
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
Inwestycje budowlane
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie