Naszym zdaniem najlepszy portal o prawie karnym.
Postępowanie karne

Działalność sądów w czasie koronawirusa

18 III
2020

Działalność sądów w czasie koronawirusa

Policja w mediach społecznościowych z przymrużeniem oka prosi o wstrzymanie działalności przestępczej ze względu na obecną walkę wszystkich służb z pandemią. Jak wygląda aktualnie działalność sądów w czasie wszechobecnego koronawirusa? Czy można odwiedzić bliskich w areszcie lub zakładzie karnym?

Działalność Sądów

Działalność sądów w całej Polsce z uwagi na koronawirusa została ograniczona do minimum. W wielu miejscach wprowadza się nawet kwarantannę. O tym co grozi za naruszenie tego obowiązku dowiesz się z artykułu Naruszenie obowiązku kwarantanny – co za to grozi?. Większość rozpraw została odwołana do końca marca 2020 roku. W kontekście spraw karnych istotny jest jednak fakt, iż odbywać się będą nadal w tym okresie następujące rodzaje posiedzeń, czy też rozpraw (tzw. sprawy pilne):

  • sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
  • sprawy, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2019 r. 2203 ze zm.);
  • sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.);
  • sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
  • dotyczące przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Decyzje Prezesów Sądów

W zależności od potrzeby i pilności, Prezesi sądów mogą podejmować także indywidualne decyzje w zakresie innych spraw wymagających rozpoznania w tym czasie.  O tym, czy rozprawa lub posiedzenie w danej sprawie się odbędzie, można uzyskać informację telefonicznie lub mailowo. Najlepiej zatem skontaktować się z wydziałem danego Sądu lub biurem obsługi interesanta. Widać zatem wyraźnie, że działalność polskich sądów w czasie koronawirusa została mocno ograniczona. Jednakże nadal występuje szereg postępowań, które mogą się toczyć pomimo trwającej pandemii.

Działalność organów ścigania

W tym szczególnym czasie wpływ koronawirusa jest widoczny nie tylko jeśli chodzi o działalność sądów, ale także organów ścigania. Większość Prokuratur na terenie kraju wstrzymała możliwość przyjmowania interesantów. Trudno przewidzieć, jak sytuacja będzie wyglądać w kolejnych dniach. Przyjęcie osób przez prokuratorów i pracowników sekretariatu możliwe jest co do zasady wyłącznie w stosunku do osób wezwanych. Obejmuje to przede wszystkim konieczność wykonania danych czynności procesowych. Osoby, które zamierzają złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa mogą takie złożyć zawiadomienie do protokołu. Oznacza to jedno – organy ścigania, Prokuratury oraz funkcjonariusze Policji, Urzędów Celnych itp. pracują i podejmują dalsze czynności we wszystkich sprawach.

Odwiedziny w aresztach i zakładach karnych

Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, areszty oraz zakłady karne wprowadziły ograniczenia w możliwości odwiedzin u skazanych i tymczasowo aresztowanych. Aktualnie nie ma wspólnych wytycznych dla wszystkich jednostek. Warto zatem sprawdzić bieżące informacje w tym zakresie na stronie internetowej danej jednostki.

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie jednostki penitencjarnej w Gębarzewie, od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Służba Więzienna apeluje, aby osoby chcące odwiedzić bliskich w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przypadku wystąpienia u nich objawów infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. gorączki, kaszlu, kataru czy duszności) pozostały w domach. Służba Więzienna stale współpracuje z inspektoratami sanitarnymi i monitoruje zagrożenie epidemiologiczne. Dlatego w każdej chwili i bez uprzedzenia można spodziewać się wprowadzenia dalszych ograniczeń. Nie można wykluczyć wprowadzenia w danej jednostce penitencjarnej obostrzenia lub nawet całkowitego zakazu widzeń. W sytuacji zagrożenia możliwe, że odpowiednie organy wstrzymają wydawanie przepustek i zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego. Ograniczeniom może podlegać również zatrudnienie zewnętrzne oraz zajęcia o charakterze zbiorowym. Możemy się jednak spodziewać dalszych ograniczeń i utrudnień związanych z wystąpieniem koronawirusa w Polsce.


O kwestiach związanych z koronawirusem informujemy na bieżąco także na blogu prowadzonym na naszej firmowej stronie mbwnet.pl. Problematyka koronawirusa nie ogranicza się jedynie do prawa karnego. Koronawirus ma też wpływ na wiele innych dziedzin życia. Polecamy zatem lekturę artykułu Koronawirus a roboty budowlane, udostępnionego na naszym portalu MBWBUDOWLANE.


Jeśli potrzebujesz dalszych informacji, skontaktuj się z nami osobiście, abyśmy mogli pomóc konkretnie w Twojej sprawie.

Najnowsze artykuły

Nasze marki

Prawo karne i nie tylko
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
Inwestycje budowlane
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie