Naszym zdaniem najlepszy portal o prawie karnym.

Artykuły

12 II
2020
Postępowanie karne

Składanie zeznań przez świadka w sprawie karnej

Wiele osób z niechęcią podchodzi do konieczności składania zeznań jako świadek w sprawie karnej. Czy składanie takich zeznań jest zawsze obowiązkowe? Czy też występują sytuacje, kiedy można nie składać zeznań w sprawie karnej? Wezwanie w charakterze świadka Zeznania świadka stanowią jeden z przykładów dowód w postępowaniu karnym. Więcej przykładów omawiamy w artykule Dowody w postępowaniu

Czytaj więcej

10 II
2020
Prawo karne materialne

Niepłacenie alimentów jako przestępstwo

Mimo ustalenia w wyroku, czy to rozwodowym, czy Sądu Rodzinnego, wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci, wielokrotnie zdarza się, iż rodzic nie wypełnia swojego obowiązku i nie reguluje należnych kwot na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Czy niepłacenie alimentów może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego w takiej sytuacji? Czy tego rodzaju czyn stanowi przestępstwo? Pojęcie

Czytaj więcej

16 I
2020
Postępowanie karne

Zatrzymanie osoby – jak się zachować?

Zatrzymanie przez organy ścigania należy do jednej z najbardziej stresujących sytuacji. Jak wówczas się zachować? Jakie są Twoje prawa? Czego możesz żądać od osób zatrzymujących? Sposoby zatrzymania W pierwszej kolejności wskazać należy, że Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej

Czytaj więcej

08 I
2020
Prawo karne materialne

Popełnienie przestępstwa a obowiązek naprawienia szkody

Na skutek popełnionego przestępstwa może dojść do wyrządzenia drugiej osobie szkody. Osoba taka oczywiście ma prawo wystąpić na drogę postępowania cywilnego, czy zatem warto wnosić o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w postępowaniu karnym? Obowiązek naprawienia szkody w rozumieniu prawa karnego W rozumieniu prawa karnego środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody występuje w dwóch postaciach:

Czytaj więcej

18 XII
2019
Prawo karno-gospodarcze

Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

W związku z prowadzeniem  działalności gospodarczej może dojść powstania szkody w obrocie gospodarczym. Kto ponosi odpowiedzialność w sytuacji, gdy szkoda zostaje wyrządzona podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą? Pojęcie szkody w obrocie gospodarczym Odpowiedzialność karną za wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym ponosi ten kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania

Czytaj więcej

11 XII
2019
Prawo karne materialne

Obrona konieczna

Obrona konieczna jest jednym z podstawowych praw człowieka. Kiedy możemy powoływać się na korzystanie z prawa do obrony koniecznej? Czy poniesiemy odpowiedzialność karną za skorzystanie z tego prawa? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej. Pojęcie obrony koniecznej Obrona konieczna stanowi odparcie bezpośredniego, bezprawnego i rzeczywistego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Może być to

Czytaj więcej

Nasze marki

Prawo karne i nie tylko
Zatrzymanie czy areszt - jak w takiej sytuacji należy się zachować? Jakie prawa Ci przysługują? Prawnicy w przystępny sposób odpowiadają na najważniejsze pytania z zakresu prawa oraz postępowania karnego.
Inwestycje budowlane
Jeśli jesteś inwestorem albo wykonawcą robót, ale przerasta Cię zawiłość regulacji prawnych i poziom skomplikowania kontraktów – ten portal jest właśnie dla Ciebie
Specjalne Strefy Ekonomiczne
Jesteś inwestorem, który rozwija lub zaczyna prowadzić swój biznes w Polsce, a jednocześnie chciałby płacić mniejsze podatki - ten portal jest stworzony z myślą o Tobie